2G is niet de oplossing:

De SP is tegen invoering van 2G.

De SP is tegen invoering van 2G, omdat niet duidelijk is in hoeverre dit bijdraagt aan de bestrijding van het virus, maar tegelijkertijd wel zorgt voor verdere tweedeling in de samenleving. Wij vinden dat het kabinet volop moet inzetten op het overtuigen van mensen de vaccinatiegraad te laten stijgen. Dat kan het beste door met mensen te spreken, niet door toegangsbewijzen te gebruiken als drukmiddel.

Uit recent onderzoek van de TU Delft blijkt bovendien dat invoering van 2G slechts een klein effect zou hebben op het aantal besmettingen. 2G is ook onacceptabel omdat de regering recent heeft besloten om vaccinatiebewijzen nog maar negen maanden geldig te laten zijn. Mensen die geen booster hebben gehaald en langer dan negen maanden geleden gevaccineerd zijn verliezen dus hun coronapas. De SP heeft nog geprobeerd dit tegen te houden door een motie hierover mede in te dienen, maar een meerderheid in de Tweede Kamer heeft deze weggestemd. Daardoor zou invoering van 2G ervoor zorgen dat zelfs mensen die wel twee vaccinaties hebben gekregen, maar geen booster, helemaal niet meer naar binnen zouden mogen bij bepaalde plekken.

Het effect van 2G is dus klein, terwijl het mensen uitsluit van delen van de samenleving en leidt tot verdere tweedeling. Om deze redenen is de SP dan ook geen voorstander van 2G.

Lees meer over:

Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma