Kandidaten Rooie Reus 2018

De initiatiefnemers tot het raadgevend referendum over de ‘Sleepwet’

Sleepwet

Door de verruiming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mag de overheid straks meer dan ooit tevoren, als het gaat om het tappen van gegevens van smartphones en computers, zonder dat er een specifieke verdenking is. Tijn de Vos, Luca van der Kamp, Nina Boelsums, Marlou Gijzen en Joran van Apeldoorn vinden dat burgers over zo’n ingrijpende bedreiging van eenieders privacy hun zegje moeten kunnen doen. De regering wil het raadgevend referendum weliswaar afschaffen. Maar zolang het er nog is, mogen burgers gebruik van maken van dit democratische recht, vinden de studenten. Hun oproep voor een referendum over ‘de sleepwet’ kreeg verrassende steun van zo’n 400.000 Nederlanders. Daardoor mogen de kiezers op 21 maart 2018 niet alleen hun stem voor een nieuwe gemeenteraad uitbrengen maar ook in een raadgevend referendum zeggen wat zij van deze omstreden ‘sleepwet’ vinden. Lang leve de democratie!

Zie ook: https://sleepwet.nl

 

De initiatiefnemers van PO in Actie

PO in Actie

PO in Actie staat voor ‘primair onderwijs in actie’, waarin inmiddels meer dan 37.000 leerkrachten uit het primair onderwijs hun krachten bundelen voor minder werkdruk en een eerlijker salaris voor leerkrachten. Initiatiefnemers zijn de basisschoolleerkrachten Thijs Roovers (links) en Jan van de Ven. Zij kregen het voor elkaar om op 5 oktober 2017 de scholen plat te krijgen en meer dan 60.000 collega’s naar Den Haag te halen, ter ondersteuning van hun initiatief. Ze smeedden een brede coalitie met vakbonden en werkgeversorganisatie PO-Raad. PO in Actie levert een spectaculaire bijdrage aan het wakker schudden van de politiek en weet aandacht te krijgen voor wat het primair onderwijs nu nodig heeft. Er zijn belangrijke toezeggingen gedaan door de politiek – maar genoeg is het nog lang niet!

Zie ook: https://poinactie.nl

De Groninger Bodembeweging

De Groninger Bodembeweging

De Groninger Bodembeweging zet zich sinds 2009 in voor mensen die emotionele en financiële schade lijden door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld en zich in hun elementaire veiligheid bedreigd voelen door de aardbevingen in het gebied. Van een aanvankelijk ‘vechten tegen de bierkaai’ is de GBB inmiddels de meest gerenommeerde strijder geworden tegen het grote onrecht dat de Groningers sinds jaar en dag wordt aangedaan. Zowel regering als NAM voelen zware druk van de vele aansprekende acties – ondersteund door goede argumentatie – van deze beweging, die inmiddels tot ver buiten de Groninger grenzen bekendheid geniet en al vele successen op haar conto heeft kunnen schrijven. Maar de strijd gaat door totdat Groningen veilig is!

Zie ook: http://groninger-bodem-beweging.nl

Young & United, de jongerenbeweging van vakbond FNV

Young & United

Young & United is de spraakmakende jongerenbeweging van vakbond FNV. Met gewaagde en vernieuwende strijdvormen worden jonge mensen sinds 2015 in beweging gebracht op terreinen die werkende jongeren bijzonder bezighouden maar waarvoor politiek en werkgevers geen oog hebben. Young & United voert spetterende acties, die kunnen rekenen op deelname van jongeren en de sympathie van een groot publiek. Voor het afschaffen van het discriminerende jeugdloon gingen de jonge activisten letterlijk uit de kleren om de politiek wakker te schudden. En nu organiseren ze tal van opzienbarende acties tegen de doorgeslagen flexibilisering van de arbeid, die jongeren bovengemiddeld hard treft. Overal waar Young & United verschijnt, ontstaat er reuring, komt er beweging – en volgt vaak succes!

Zie ook: https://youngandunited.nl

De drijvende krachten achter het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

ROS

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt is een onafhankelijk particulier initiatief voor advies en hulp, opvang en belangenbehartiging voor ‘mensen zonder papieren’ in Nederland. Het Steunpunt werkt voor uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfsvergunning. Het Steunpunt biedt juridisch advies over verblijfsvergunningen en procedures, bemiddelt bij toegang tot medische zorg en onderwijs, organiseert gratis Nederlandse les, biedt tijdelijke, beperkte noodopvang en geeft hulp bij terugkeer naar het land van herkomst. Drijvende krachten Connie van den Broek (links) en Theo Miltenburg van het Steunpunt gaan door met hun concrete ondersteuning aan de goeddeels rechteloze doelgroep, ook in tijden waarin mededogen soms ver te zoeken is. Tegen de stroom in roeien, in de geest van de Rooie Reus!

Zie ook: https://stichtingros.nl