rapport

Zorgenquête

Een onderzoek naar de ervaringen van zorgverleners.

De SP heeft 2500 reacties binnengekregen van zorgverleners via een enquête om te horen hoe zij de zorg hebben ervaren tijdens de coronacrisis. De coronacrisis en de zoethoudertjes in de vorm van bonussen laten bij veel zorgverleners hun sporen na. 85% van zorgverleners die de enquête invulden stelt dat hogere lonen in de zorg nodig zijn. De daarna meest genoemde maatregelen zijn betere arbeidsvoorwaarden (75%) en meer personeel (67%). Zorgverleners hebben zich tijdens de coronacrisis onder bijzondere omstandigheden heel hard ingezet voor het bestrijden van het virus en het zoveel mogelijk in stand houden van de reguliere zorg.

Hun ervaringen zijn cruciaal om te kunnen leren voor eventuele nieuwe golven en om te kunnen bepalen welke structurele veranderingen nodig zijn na de crisis. Wat we in de resultaten terugzien is dat veel zorgverleners niet op tijd over voldoende beschermingsmiddelen beschikten en zich niet op tijd konden laten testen. Ook stellen veel zorgverleners dat samenwerking in plaats van concurrentie centraal