rapport

Voorstellen voor het verkleinen van de vermogensongelijkheid

De discussie over ongelijkheid is in Nederland het afgelopen jaar losgebarsten. Mede dankzij onderzoek door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en een bezoek van de Franse econoom Piketty aan Nederland werd er uitvoerig over dit onderwerp gesproken. In die discussie liepen de feiten over inkomens- en vermogensongelijkheid regelmatig door elkaar. De vermogensongelijkheid is in Nederland erg groot. Daarom gaat deze notitie van de SP, met bijbehorende voorstellen, over het verkleinen van die ongelijkheid. Want een samenleving waarin de verschillen minder groot zijn is beter voor ons allemaal.

Betrokken SP'ers