rapport

Het speciaal onderwijs aan het woord

Er wordt veel óver het speciaal onderwijs gesproken, maar weinig mét het speciaal onderwijs. De docenten, schoolleiders en begeleiders die zich met hart en ziel inzetten voor leerlingen met een beperking voelen zich onvoldoende gehoord door de politiek. De invoering van het zogenaamde passend onderwijs heeft het werk op school en in de klas zwaarder gemaakt.

De SP wil hier verandering in brengen en deed onderzoek onder ruim 700 medewerkers in het speciaal onderwijs. Zij gaan gebukt onder hoge werkdruk en maken zich zorgen over de toekomst van hun leerlingen. Zij willen hun best doen om hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij, maar voelen zich gehinderd door overvolle klassen en bureaucratie.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek doet de SP voorstellen om het speciaal onderwijs te verbeteren. Om te voorkomen dat leerlingen buiten de boot vallen moet speciaal onderwijs weer een recht worden en zijn investeringen nodig. Zo maken we het speciaal onderwijs écht passend en voorkomen we dat de leerlingen met een beperking het kind van de rekening worden.