rapport

De ouderbijdrage: Verplicht of vrijwillig?

Deze rapportage is de uitkomst van een onderzoek van de SP onder 280 ouders van kinderen op het primaire en voortgezet onderwijs over de vrijwillige ouderbijdrage. De SP wil met de aanbevelingen in deze rapportage dit onderwerp opnieuw op de politieke agenda zetten en het parlement en de regering aanmoedigen om het beleid rondom de vrijwillige ouderbijdrage bij te sturen.

Betrokken SP'ers