rapport

Laat Groningen niet zakken

We hebben in Nederland veel geluk gehad met de vondst van de grootste gasbel van Europa. Dat gas heeft ons veel rijkdom gebracht. Maar die rijkdom heeft ook een keerzijde. Groningen beeft. Groningen zakt. Terwijl de inwoners van Groningen in onzekerheid leven over hun woning, hun veiligheid en hun werk, doet dit kabinet te weinig om de last van de Groningse schouders te halen.

De Groningse werkgelegenheid, veiligheid en leefbaarheid moeten gestimuleerd worden. Daartoe doen wij in dit plan vele voorstellen. Als eerste moet de gaskraan dichter worden gedraaid. Dat voorkomt veel ellende en is bovendien een slimme investering voor de toekomst. Het aanwezige gas wordt immers in de toekomst alleen maar meer waard. De schade die veroorzaakt is door gaswinning moet ruimhartig en onvoorwaardelijk gecompenseerd worden. Daarnaast pleiten wij voor een economisch structuurfonds. Van iedere m3 gas moet 0,05 Eurocent naar dit fonds gaan voor economische versterking van de regio. Dit zal een bedrag van 15 miljoen euro per jaar opleveren dat gebruikt kan worden voor investeringen in de regionale economie, waardoor er meer banen komen. Ook moet er kleine kernenbeleid opgesteld worden om de krimpgebieden leefbaar te houden. Het gemeentefonds moet meer rekening gaan houden met de effecten van krimp, zodat gemeenten die krimpen niet langer opgezadeld worden met een groot probleem.

In dit plan vindt u onze ideeën om de situatie van de mensen in de provincie Groningen te verbeteren. De SP werkt zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau hard om deze plannen te verwezenlijken. Want wij zullen Groningen nooit laten zakken.

Betrokken SP'ers