rapport

De grens bereikt

Pomphouders in de grensstreek beleven zware tijden. Door de recente verhogingen van de accijnzen en de btw hebben de Nederlandse pomphouders te maken met drastische omzetdalingen. Dit zal tragische gevolgen hebben voor zowel de ondernemers als hun personeel.

Tijdens een bezoek van SP-leider Emile Roemer aan de grensstreek vertelden de pomphouders hun verhaal. Om een beter beeld te krijgen van de exacte gevolgen van de lastenverzwaring door het kabinet besloot de SP-Tweede Kamerfractie een steekproef te houden.

Betrokken SP'ers