rapport

De bieb in de buurt

De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek waar je terecht kunt om rustig te studeren of een krant te lezen. Waar je samen met je kind een boek uitzoekt. De bibliotheek is er voor iedereen en moet dat ook blijven. Helaas gaat het niet goed met de bibliotheek in Nederland. In de afgelopen tien jaar zijn er van de 1.100 vestigingen circa 300 gesloten. Het overgrote deel daarvan is zelfs in de afgelopen drie jaar dicht gegaan. Vooral op het platteland verdwijnen veel bibliotheken. Dit leidt tot grote onvrede bij bewoners die vaak alles doen om hun bibliotheek open te houden. Er is geen landelijk beleid rond de verplichte aanwezigheid van bibliotheken. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om bibliotheken te sluiten, bijvoorbeeld vanwege een krimpend gemeentebudget. Sommige gemeenten hebben al helemaal geen bibliotheek meer, zoals Buren, Waalre, Mook en Middelaar.

Het vooruitzicht is niet gunstig. De regering gaat ongestoord verder met bezuinigen en wil bovendien fors meer taken naar de gemeenten overhevelen. Bibliotheken komen dan al snel in beeld als post om opnieuw op te bezuinigen. De nieuwe bibliotheekwet van minister Bussemaker verandert daar niets aan. Er staan mooie woorden in over het belang van bibliotheken, maar gemeenten blijven vrij om deze te sluiten. Voor de SP is de bibliotheek te belangrijk om de dupe te laten zijn van bezuinigingsbeleid. Bibliotheken spelen een grote rol bij de ontwikkeling van kinderen, bij het aanpakken van laaggeletterdheid en bij ontmoetingen van mensen in hun buurt. Nu er al 300 vestigingen zijn gesloten moeten we snel in actie komen om er voor te zorgen dat de bibliotheek niet uit nog meer dorpen en steden verdwijnt. Daarom doen wij drie voorstellen om de bibliotheken open en toegankelijk te houden. Want de bieb moet blijven. 

Betrokken SP'ers