rapport

NIBUD-onderzoek naar gevolgen invoering kostendelersnorm

Het is de bedoeling dat met ingang van 1 juli 2014 in de WWB, AOW, ANW, IOAW en IOAZ een kostendelersnorm wordt ingevoerd. Met de kostendelersnorm wordt op een andere manier dan nu het geval is, rekening gehouden met de manier waarop mensen die een gezamenlijk huishouden voeren de bestaanskosten kunnen delen.

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft het Nibud gevraagd om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de invoering van de kostendelersnorm voor de betaalbaarheid van het basispakket aan uitgaven. Hiertoe heeft de SP het Nibud een aantal voorbeeldhuishoudens voorgelegd.

Hierna staat in hoofdstuk 2 beschreven hoe hoog het netto besteedbare inkomen van deze voorbeeldhuishoudens is. Vervolgens staat in hoofdstuk 3 beschreven welke minimale uitgaven deze voorbeeldhuishoudens hebben en in hoofdstuk 4 staat het saldo van de inkomsten en uitgaven weergegeven.

Betrokken SP'ers