rapport

Gevangenispersoneel spreekt zich uit

Uit een groot onderzoek van de SP blijkt dat het gevangenispersoneel vernietigend oordeelt over de plannen van Staatssecretaris Teeven. De gemiddelde waardering van de 2700 respondenten voor ‘het masterplan’ komt niet hoger uit dan een schamele 2.5 op een schaal van 1 tot 10. Bovendien kan geen enkele van de 7 voorstellen uit het masterplan rekenen op steun van het personeel. SP-Kamerlid Nine Kooiman, die het onderzoek uitvoerde is dan ook helder: ‘Teeven kan terug naar de tekentafel. Niemand steunt zijn plannen nog. Na de rechters, de reclassering, diverse burgemeesters, wetenschappers en de belangrijke adviesraad RSJ, hebben ook de echte praktijkexperts dit plan verwezen naar de enige plek waar het thuishoort: de prullenbak.’

Betrokken SP'ers