rapport

De kleine binnenvaart in zwaar weer

Nederland heeft ruim vijfduizend kilometer aan vaarwegen en ruim zesduizend binnenvaartschepen. Maar de binnenvaart heeft het in de afgelopen jaren zwaar gehad. De economische crisis heeft hard toegeslagen, waardoor vooral veel kleine binnenvaartschippers gedwongen zijn gestopt. Voor de SP zijn deze ontwikkelingen reden om opnieuw te kijken hoe de binnenvaart er voor staat en wat noodzakelijk is om toekomst van de (kleine) binnenvaart in Nederland zeker te stellen.

Betrokken SP'ers