Hulpverleners over stelselwijziging jeugdzorg

Medewerkers in de jeugdzorg zien op tegen de komende veranderingen in de jeugdzorg. Per 2015 gaat de verantwoordelijkheid van jeugdzorg vallen onder de gemeente. Dat gaat gepaard met forse bezuinigingen die oplopen tot bijna een half miljard euro. SP-Kamerlid Nine Kooiman onderzocht hoe jeugdzorgmedewerkers tegen deze veranderingen aankijken.

Betrokken SP'ers