rapport

De jeugdhulpverlener aan het woord

Ruim zeven op de tien jeugdhulpverleners geven aan dat zij onvoldoende tijd hebben om het kind voldoende begeleiding te bieden. Dat is één van de uitkomsten van het SP-onderzoek 'De jeugdhulpverlener aan het woord' onder bijna 2000 jeugdhulpverleners. SP-Kamerlid Marianne Langkamp: “Doorgeslagen registratiezucht, hoge werkdruk en enorme bureaucratie maken de jeugdzorg inefficiënt. De kerntaak van jeugdzorg is het kind en gezin begeleiden. Als men daar niet aan toekomt dan is er iets goed mis.”