rapport

Een betere leraar voor hetzelfde geld

De regering bezuinigt op onderwijs. De SP wil graag investeren en heeft daar in een eerder rapport ‘De leraar aan het woord’ vele voorstellen voor gedaan. Mocht de regering toch van plan zijn om door te gaan met de bezuinigingen, dan doet de SP vier voorstellen die zorgen dat het beschikbare geld voor onderwijs ingezet wordt ter versterking van de positie van de leraar. Dit vergt dus geen extra investering, maar zorgt ervoor dat de leraren – en daarmee de kwaliteit van het onderwijs – weer op nummer één komen.

Betrokken SP'ers