rapport

Hart voor de zaak - steun de kleine ondernemer

De SP wil dat er meer oog komt voor de belangen van kleine bedrijven. Het kleinbedrijf is een belangrijke kracht binnen onze economie; daarom is het vreemd dat door de politiek onvoldoende rekening wordt gehouden met kleine bedrijven. Het plan Hart voor de Zaak - steun de kleine ondernemer, bevat tientallen voorstellen om hun positie te verbeteren. Alle onderwerpen waarmee kleine bedrijven te maken krijgen komen aan bod, van financiering tot mobiliteit en van lastendruk tot bestrijding van criminaliteit.

Betrokken SP'ers