rapport

Rapport studiefinanciering

Nadat het consumentenprogramma Radar aandacht besteedde aan de problemen rondom de studieschuld ontving de SP meer dan 250 berichten van mensen, over hún ervaringen met lenen, de financiële gevolgen daarvan en de problemen met de IB-groep. In dit rapport doen we verslag van deze ervaringen. Ook biedt de SP oplossingen.