rapport

De leraar aan het woord

Of het nu gaat om de tweede fase, het VMBO, de schaalvergroting, “Weer samen naar school” of de gratis schoolboeken: aan de betrokkenen werd steevast voorbijgegaan. Die ene, simpele vraag werd leraren niet gesteld: wat vindt ú ervan, wat vindt u van wat zij – politici en bestuurders – doen met uw vak? Die vraag staat wel centraal in dit onderzoek.

Betrokken SP'ers