rapport

Bijzondere Bijstand: een nieuwe schuld is geen oplossing

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau kan via de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand. Het geld bestemd voor bijzondere bijstand blijft in veel gemeenten op de plank liggen. Gemeenten en de regering willen er alles aan doen dat deze gelden wel gebruikt worden. Mensen met een laag inkomen moeten dan lenen via de leenbijstand, schulden maken dus.

Betrokken SP'ers