rapport

De nieuwe woningnood

Er is weer woningnood in Nederland. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden is opgelopen tot drie jaar, in de grote steden zelfs acht jaar. Tienduizenden jongeren die het ouderlijke huis willen verlaten kunnen geen kamer vinden. Voor evenzoveel bejaarden is geen aangepaste woning beschikbaar. Een belangrijke reden voor de nieuwe woningnood is de liberalisering van de woningmarkt. Vanaf 1994 werden veel woningcorporaties verzelfstandigd. Het Rijk gaf de regie over de productie van woningen uit handen. In dit rapport wordt bekeken welke invloed de liberalisering van de woningmarkt heeft gehad op het ontstaan van de nieuwe woningnood. Bovendien wordt gepleit voor een ander beleid.