rapport

ICT bij de overheid: Wondermiddel of hoofdpijndossier?

De omgang binnen de overheid met ICT wordt gekenmerkt door gebrekkige kennis, slechte onderlinge communicatie en het herhalen van fouten. Dit is de hoofdconclusie uit SP-onderzoek naar ICT-verspilling bij de overheid. SP-Kamerlid Arda Gerkens: “Wat duidelijk wordt is dat veel fouten voorkomen kunnen worden als iemand de regie neemt over ICT-processen. Dit zorgt voor continu├»teit, toenemende kennis van zaken, en minder repeterende fouten.”