Een betere politie voor hetzelfde geld

Politici praten veel over veiligheid , maar investeren te weinig in de mensen die voor die veiligheid moeten zorgen. Politiemensen hebben veel te verduren gehad: prestatiecontracten, reorganisaties en meer in plaats van minder werkdruk. De kloof tussen de werkelijkheid van ‘Den Haag’ en de werkelijkheid van de straat is groot. Voor problemen waar agenten in de praktijk dagelijks tegenaan lopen is nauwelijks aandacht. De SP wil daar verandering in brengen.