Heel de wereld

 Op 18 december stelde het 9de congres van de Socialistische Partij een nieuw beginselprogramma vast: 'Heel de mens'. Daarn werden de kernvisie, taken en doelen van de partij vastgeled...