Privacy

De SP vindt het van groot belang dat de privacy van de gebruikers van haar websites, leden, sympathisanten en donateurs gewaarborgd is en dat iedereen onze websites kan bezoeken. Dit dragen wij uit, binnen en buiten het parlement. 

Dat wij privacy belangrijk vinden, betekent niet dat wij tegen de opslag van gegevens zijn. We zijn transparant over welke gegevens wij wel en niet opslaan en denken voortdurend na over wat we wel en niet opslaan.

Om politieke verandering af te dwingen moeten we mensen in beweging brengen. Om geïnteresseerden op de hoogte te houden, lokale en landelijke acties en bijeenkomsten te kunnen organiseren verzamelen we contactgegevens. Gegevens die tot een persoon te herleiden zijn, verzamelen we alleen met medeweten en duidelijke toestemming van de persoon in kwestie. Gegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen, slaan we op in de contactenadministratie van de SP. Deze worden alleen gebruikt door de SP en niet aan derden verstrekt. Alle sites van de SP zijn voorzien van HTTPS, zodat gegevens op deze sites versleuteld worden verzonden.

1. Wat is de SP?

De SP is een politieke partij in Nederland. Via het landelijk partijbureau kan contact worden opgenomen met de SP.

Adres: Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort
Telefoonnummer: 088-2435555
E-mail: sp@sp.nl

2. Welke informatie wordt verzameld en verwerkt?

De SP vraagt op de volgende plaatsen om persoonsgegevens, of om gegevens die tot een persoon zijn te herleiden:

 1. Lidmaatschapsformulier
  Wanneer u (via de website) lid van de SP wordt, dan vragen wij u om de volgende informatie over uzelf te verstrekken: voornaam, voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en uw IBAN-nummer.
 2. Aanmeldformulier nieuwsbrief
  Via onze website kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief van de SP. Om u voor deze nieuwsbrief aan te melden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Onder aan iedere nieuwsbrief staat een afmeldlink waarmee u zich af kunt melden voor de nieuwsbrief. De software waarmee wij de nieuwsbrief versturen, houdt bij wanneer de nieuwsbrief door u wordt gelezen. Dit gebeurt via een afbeelding in de e-mail. U kunt dit tegenhouden door geen afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma.
 3. Aanmeldformulieren acties en evenementen
  Wanneer wij u vragen om u aan te melden voor een actie of evenement van de SP vragen we om uw naam, telefoonnummer en / of e-mailadres. Ook vragen we optioneel om adresgegevens.
 4. SP Webshop
  Voor het plaatsen van een bestelling hebben we uw naam, adresgegevens, IBAN-nummer en e-mailadres nodig om de bestelde artikelen te kunnen adresseren, de betaling te verifiëren en de bestelling te kunnen bevestigen. We vragen uw telefoonnummer om, indien we vragen hebben over de bestelling, snel met u contact op te kunnen nemen. Dit is geen verplicht veld. Uw telefoonnummer wordt door ons alleen voor de webwinkel gebruikt.
 5. Donatie via overboeking
  Wanneer u een donatie overboekt, worden uw naam en IBAN-nummer door ons opgeslagen. Dit is nodig om de donatie te verwerken en voor onze financiële verantwoording. Wanneer u in een kalenderjaar 4.500 euro of meer doneert, zal uw donatie, conform de regels van het Ministerie van BZK, in onze jaarrekening openbaar worden gemaakt.
 6. Inlog SP Spits app
  Als u zich aanmeldt voor de SP Spits app, dan verwerken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

3. Voor welke doeleinden zal de SP de verzamelde informatie gebruiken?

De over u verzamelde persoonsgegevens worden door de SP voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen;

 • om u toegang te kunnen verlenen tot gepersonaliseerde websites en apps;

 • om u op uw verzoek in te schrijven als lid van de SP;

 • om u op de hoogte te houden van nieuws van de SP door het versturen van de nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld;

 • om u de in onze webwinkel bestelde artikelen toe te sturen.

Bewaartermijn

De SP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

4. Wat zijn uw rechten?

Recht op correctie en verwijdering

U heeft het recht om onjuistheden te corrigeren of te laten corrigeren in uw gegevens. Als u vindt dat u geen toestemming hebt verleend voor opname van bepaalde gegevens, dan kunt u schriftelijk vernietiging van zulke gegevens eisen bij het partijbestuur (partijbestuur@sp.nl)

Recht op informatie

In het privacyreglement staat met welk doel we gegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn en wat we doen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Een deel van de vastgelegde gegevens is voor leden via de ledensite spnet inzichtelijk en aanpasbaar.

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem eerst contact op met onze ledenadministratie 088-24335540 of per e-mail op ledenadministratie@sp.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om een inzage-, correctie-, of verwijderingsverzoek. 

Voor het indienen van een verzoek voor het verwijderen van gegevens kunt u contact opnemen met het partijbestuur. Als je niet tevreden bent over onze reactie, dan kunt u in beroep bij het partijbestuur (zoals in de Statuten, artikel 20 is vastgelegd).

5. Gegevens over websitebezoek

Op de websites van de SP en verschillende actiesites plaatsen we geanonimiseerde Google Analytics ‘cookies’ om informatie te verzamelen over het aantal bezoeken, de duur en herkomst van het bezoek. Bij het opslaan van deze cookies wordt geen naar individuele personen te herleiden informatie meegezonden. Het IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen (zonder het laatste cijfer-deel van het adres). Google mag onze gegevens niet delen met derde partijen en er is een bewerkersovereenkomst gesloten.

We respecteren hierbij ook de do-not-track instelling die de meeste moderne internetbrowsers aanbieden.

Wanneer wij online adverteren, bijvoorbeeld tijdens verkiezingscampagnes, maken we op enkele platformen gebruik van de cookies / scripts van de adverentie-diensten die wij op dat moment gebruiken. Dit stelt ons in staat om meer te weten te komen over hoe onze advertenties presteren en om er voor te zorgen dat wij ons adverentie-budget zorgvuldig kunnen inzetten. We verzamelen daarbij de minimale hoeveelheid data die deze advertentie-diensten nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De cookies en scripts voor deze diensten plaatsen we enkel als u daar toestemming voor hebt geeft op één van onze websites. 

Wij voegen soms een video in bij een bericht op onze site van YouTube, Vimeo of de NPO. Deze leveren u in bepaalde gevallen een tracking-cookie op van de verschillende videoaanbieders en de advertentie-diensten die zij dan weer gebruiken, de SP heeft geen toegang tot deze gegevens.

Cookies blokkeren

Op onderstaande links vindt u informatie over hoe u cookies (achteraf) in de meest gebruikte browsers kunt verwijderen of plaatsing van (tracking) cookies zo goed mogelijk kunt voorkomen.