www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Publicaties :: Opinies

‘Bezettingspolitiek Israël is verantwoordelijk voor bloedig verzet’

In 1989 was ik tijdens de eerste Intifada in de Palestijnse gebieden, Gazastad, Hebron, Bethlehem en Nablus, en bezocht een aantal vluchtelingenkampen. De omstandigheden waaronder de bevolking moest leven waren erbarmelijk, in pure onderdrukking. Het geweld van het Israëlische leger was genadeloos. De jeugd had geen toekomst. Van een eigen infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs was nauwelijks sprake. De ontwikkeling van een eigen agricultuur werd onmogelijk gemaakt, het water ging hoofdzakelijk naar Israëlische nederzettingen. Export moest via Israël, dat zich ook de revenuen daarvan toeëigende. Initiatieven om de leefomstandigheden te verbeteren werden onderdrukt.


Remi Poppe, SP Tweede-Kamerlid

Dat was 13 jaar gelden. Sindsdien is er geen verbetering maar slechts verslechtering. De gebeurtenissen in de Palestijnse stad Jenin van de laatste dagen laten het inhumane karakter van de Israëlische politiek van dit moment zien. In Israëlische en Palestijnse media wordt gemeld dat het Israëlische leger bezig is lichamen af te voeren naar geheime massagraven. Ook wordt gesproken van bulldozers die gebruikt worden bij het onderschoffelen van de slachtoffers van het Israelische leger.

Twintig jaar geleden was de tegenwoordige premier Sharon Israel's minister van defensie en verantwoordelijk voor het bloedbad van Shabra en Chatilla bij Beiroet. Die massamoord liet hij uitvoeren door Libanese knechten. Nu hij gekozen minister-president is, laat hij door zijn eigen Israëlische leger een slachting aanrichten onder de Palestijnse bevolking.

De bezettingspolitiek van Israël zelf is verantwoordelijk voor de verharding van het verzet. Verzet dat door hopeloosheid en uitzichtloosheid wordt gekenschetst. Verzet dat moord en zelfmoord als kenmerken heeft is vanuit onze omstandigheden nauwelijks te bevatten. Het is vreselijk, voor de ouders van de plegers én voor de slachtoffers en hun families. Verzet dat slechts verklaard kan worden uit de onmenselijke leefomstandigheden die door de bezetter zijn gecreëerd. Als de jeugd bereid is zichzelf met zelfmoordacties op te offeren, dan zegt dat wat over de omstandigheden waaronder deze jongeren opgroeien en over hun lot te moeten leven in een land zonder toekomstperspectief.

Het doel is duidelijk: Israël dwingen de Akkoorden van Oslo uit te voeren. Dat is een terecht doel, want Israël doet al jaren niets aan het uitvoeren van die afspraken!

Het politieke doel van Sharon is volgens eigen zeggen – maar Bush nababbelend – het vernietigen van infrastructuur van het terrorisme. Maar wat werkelijk vernietigd wordt, is de economische en sociale infrastructuur en vooral ook de menselijke infrastructuur. Het Israël van Sharon wil alleen Palestijnen die doen wat hij zegt. Sharon lijkt uit te zijn op de vernietiging van de Palestijnse samenleving.

We hebben de Nederlandse regering meermalen gevraagd om op te treden tegen Israël. Nederland, dat sinds lang de trouwe vriend is van Israël. Nederland, dat producten van Israël afneemt, ook agrarische producten uit Palestijnse gebieden met 'Made in Israël' er op; Nederland, dat ook veel producten aan Israël verkoopt. Nederland, dat ook wapens levert aan Israël, onder andere onderdelen van F-16's, toestellen waarmee de Palestijnen nu gebombardeerd worden. Nederland, dat wapens van Israël koopt.
Daar móet nu een einde aan komen!

Daarmee kunnen we hopelijk een bijdrage leveren aan het beëindigen van de bezetting van de Palestijnse gebieden. Wij willen een einde aan de her-bezetting van de Palestijnse steden en dorpen; wij willen volledige ontruiming van de Westelijke Jordaanoever; wij willen de ontmanteling van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

Zolang dat niet gebeurt, wordt het grootste gevaar voor Israël en zijn bevolking gevormd door de eigen Israëlische regering!

Toespraak van SP-Kamerlid Remi Poppe op de demonstratie van zaterdag 13 april 2002 in Amsterdam

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top