opinie
Sandra Beckerman:

Stop de wooncrisis, zet de VVD buitenspel

Afgelopen zondag was er terecht massaal protest tegen de wooncrisis. Politieke partijen sloten zich er in woord bij aan, maar doen ze dat ook in daad? In opeenvolgende kabinetten Rutte lieten verschillende partijen zich dwingen de VVD-agenda op wonen uit te voeren. Inmiddels zitten we in een diepe wooncrisis als het gevolg van die politieke keuzes. Een goed en betaalbaar huis is voor steeds meer mensen niet te vinden en de tweedeling neemt toe. Er is een radicale verandering nodig om wonen weer een recht te maken. Maar echte daden in Den Haag blijven uit. Onbestaanbaar en onnodig. Voor een goed aantal voorstellen is op dit moment namelijk al, op basis van de verkiezingsbeloften, een meerderheid in de Tweede Kamer. Het enige wat daarvoor nodig is, is de VVD buitenspel zetten. Aankomende donderdag debatteert de Tweede Kamer over volkshuisvesting. Alle partijen die zich zondag uitspraken voor het woonprotest, kunnen dan de daad bij het woord voegen.

De ideologie dat wonen een markt moest zijn heeft decennialang de politieke agenda in Den Haag bepaald. De VVD liep voorop en vele andere partijen liepen er, soms enthousiast en soms met tegenzin, achteraan. Onder Rutte 1 werd met steun van CDA en PVV het ministerie van volkshuisvesting afgeschaft. Met het Kunduz-akkoord van 2012 tekenden ook D66, GroenLinks en ChristenUnie voor huurverhoging voor middeninkomens. Onder Rutte 2 liet de PvdA zich mede verantwoordelijk maken voor het invoeren van tijdelijke huurcontracten, het verhogen van de huren, en het verder onder druk zetten van de sociale woningbouw met de verhuurderheffing. Ook werden internationaal beleggers geworven om Nederlandse huurwoningen te kopen. Hoewel CDA en ChristenUnie zich voor de verkiezingen van 2017 uitspraken tegen de verhuurderheffing, lieten ze zich onder Rutte 3 juist mede verantwoordelijk maken voor een nog hogere verhuurderheffing.

Het zijn slechts enkele voorbeelden. Het resultaat is voor velen pijnlijk duidelijk. Nederland zit in een diepe wooncrisis. In 10 jaar Rutte stegen de huren met 35 procent. Het aantal daklozen is verdubbeld. Steeds meer jongeren blijven bij hun ouders wonen vanwege het gebrek aan betaalbare huisvesting. Als je al in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, moet je vaak jarenlang wachten. De huren in de vrije sector zijn torenhoog en de contracten steeds vaker tijdelijk. Ook een betaalbare woning kopen is nauwelijks te doen door de concurrentie met beleggers.

De wooncrisis wordt elke dag dat we langer wachten groter. Maar de woonplannen uit de vorige week gepubliceerde formatiestukken schieten wederom tekort. Het reguleren van de vrije sector of het afschaffen van de verhuurderheffing worden niet genoemd. Wel krijgen ‘scheefwoners’ weer een huurverhoging gepresenteerd.

Het kan en moet anders. Daarmee hoeft niet gewacht te worden. De Tweede Kamer is niet demissionair en is in grote meerderheid voor een set maatregelen om de wooncrisis aan te pakken. Voor de verkiezingen beloofden partijen -ook die in Rutte 3 zaten- grote veranderingen. Zo sprak ook het CDA zich uit voor een terugkeer naar de volkshuisvesting in plaats van een woning’markt’ en zelfs D66 moest schoorvoetend erkennen dat de markt de wooncrisis niet gaat oplossen. Het is hoog tijd deze woorden om te zetten in daden.

We kunnen nu met een grote meerderheid de verhuurderheffing afschaffen zodat er woningen kunnen worden gebouwd, verbeterd en verduurzaamd en de huren omlaag kunnen. Er is een grote meerderheid voor het reguleren van de huren in de vrije sector, zodat de huren omlaag kunnen. Er is een grote meerderheid voor het hard aanpakken van foute verhuurders. Ook is er een grote meerderheid voor het voorkomen dat (buitenlandse) beleggers woningen opkopen en starters er niet tussen komen.

Met deze maatregelen kan direct een start worden gemaakt met het aanpakken van de wooncrisis. Uiteraard is dat nog lang niet voldoende. Het is tijd voor een radicaal andere kijk op wonen. Het centraal stellen van de markt heeft gezorgd voor een wooncrisis, alleen met het centraal stellen van wonen als recht voor iedereen kunnen we die crisis aanpakken.

In VVD-gelul kun je niet wonen! Laten we ze buitenspel zetten!

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers