opinie
Sadet Karabulut:

Wereld zonder kernwapens moet in Nederland beginnen

Sadet Karabulut

Vandaag precies 75 jaar geleden, om 8.15 uur in de ochtend, kwam, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, de eerste atoombom in Japan tot ontploffing. De VS bombardeerde eerst Hiroshima, drie dagen later gevolgd door een bom op Nagasaki. 

De gevolgen van deze ongekende destructie zijn bekend: twee van de kaart geveegde steden, enkele honderdduizenden die direct werden gedood en velen daarna, door indirecte gevolgen van de aanvallen, vooral door ziekten als gevolg van straling. 

Sommigen claimen dat het goed is geweest dat de atoombommen op Japan zijn gegooid. Ze zouden hebben bijgedragen aan de capitulatie van Japan en daarmee de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Er hoeft natuurlijk niet getwist te worden over het belang van beëindiging van deze verschrikkelijke oorlog, maar historici wijzen er meer en meer op dat de twee atoombommen daarvoor wellicht niet nodig waren. Er waren ook andere motieven voor Japan om zich over te geven, zowel economische als militaire, bijvoorbeeld de inmenging van de Sovjet-Unie in de oorlog in Azië.

Daarnaast wordt er, vanuit het perspectief van de VS, juist gewezen op andere motieven om kernbommen tot ontploffing te brengen, zoals bureaucratische druk om het product van een gigantische industriële inspanning – de atoombom – uit te proberen op een echt doel. Ook wordt afschrikking van de Sovjet-Unie, waarmee spoedig een jarenlange Koude Oorlog gevoerd zou worden, genoemd.   

Hoe het ook zij, wie de laatste dagen de vele berichten over deze gruweldaden tot zich neemt, kan maar tot een conclusie komen: nooit meer mag het zover komen dat deze wapens tot ontploffing worden gebracht. Nooit!

Om dat doel te bereiken is helaas nog altijd veel werk nodig. Want toen in 1945 enkel de VS nog beschikte over een bescheiden hoeveelheid van deze wapens beschikken vandaag de dag negen landen hierover. De VS en Rusland hebben allebei meer dan 6.000 kernwapens. Andere kernmachten zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea. Bovendien is de vernietigende kracht van de wapens vergaand toegenomen, waardoor een oorlog tussen kernmachten zomaar het einde van zo’n beetje alles kan betekenen.

Daarnaast hebben meerdere NAVO-landen Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied liggen. Nederland is er daar een van. Een wereld zonder kernwapens, een Global Zero, moet daarom in eigen land beginnen. Deze Amerikaanse wapens moeten terug naar de VS worden gestuurd. Om hieraan bij te dragen kan Nederland in Europa een initiatief nemen om samen met andere NAVO-landen met Amerikaanse kernwapens te komen tot een concreet ontwapeningsvoorstel.

Dat moet samengaan met het ondertekenen door Nederland van het in VN-verband onderhandelde verdrag dat landen verbiedt om kernwapens te ontwikkelen, testen, fabriceren, bezitten, op te slaan, te verplaatsen, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen of de plaatsing van kernwapens op het grondgebied toe te staan.

Pas als deze hoognodige stappen worden gezet, kan Nederland zich wereldwijd geloofwaardig inzetten voor een wereld zonder kernwapens.


 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers