opinie
Sadet Karabulut:

Vermijd dat VS en NAVO ons verder meeslepen in oorlogsavonturen

Sadet Karabulut

Regeringsleiders van NAVO-landen hebben in 2014 afgesproken de uitgaven voor bewapening flink op te schroeven. In 2024 zou ook ons land als het aan de minister-president ligt, 2% van het BBP moeten uitgeven aan bewapening. Deze afspraak is niet realistisch maar toch blijft het kabinet er krampachtig aan vasthouden. Het is een geloofsartikel geworden waarmee de VS met een almaar groeiend oorlogsapparaat ons chanteren. De NAVO verkeert in een diepe crisis, de Amerikaanse bevolking is oorlogsmoe en de spanning in Europa groeit, alle aanleiding om deze norm achter ons te laten en vooruit te kijken.

Het kabinet zou de NAVO doelstelling van 2% moeten loslaten. Er wordt door minister Bijleveld weliswaar extra geld uitgetrokken voor Defensie maar de 2% wordt bij lange na niet gehaald. De teller voor volgend jaar staat op 11 miljard euro. Om de NAVO te pleasen zou er nog zes miljard euro extra uitgetrokken moeten worden. Geen van de gevestigde partijen spreekt zich hiervoor uit, laat staan dat ze dit waar kunnen maken. Ook minister Bijleveld kan niet leveren.

Toch zal zij zich op de NAVO-top in december in alle bochten wringen om de schone schijn op te houden. Volgend jaar bij herijking van de defensienota komt het echt goed met die norm zo is haar verhaal. Zij doet hiermee zichzelf en ons land te kort. Want wat gebeurt er met al die extra middelen voor nieuwe wapens? Wat gebeurt er met de dure straaljagers en onderzeeboten? Die worden ingezet om mee te kunnen blijven vechten in het hoogste geweldsspectrum terwijl de permanente oorlogsavonturen van de VS en NAVO de afgelopen decennia bepaald geen succes zijn geweest.

De permanente oorlog heeft het westen sinds 2001 biljoenen gekost en ons IS en nog meer terroristische aanslagen gebracht. Miljoenen mensen zijn gevlucht en leven onder mensonterende omstandigheden aan de randen van Europa. De NAVO interventie in Libië heeft desastreus uitgepakt.. In Irak staat de boel weer op ontploffen en de oorlog in Afghanistan is niet alleen volwassen maar heeft ons gebracht waar we zijn begonnen: onderhandelingen met de Taliban. In Syrië zijn jihadisten met wapens, materieel en logistiek gesteund. Diezelfde jihadisten vallen nu ROJAVA, het multi-etnisch en multi-religieus zelfbestuur aan. Samen met NAVO-bondgenoot Turkije die na een telefoongesprek met president Trump, op agressieve wijze Noordoost-Syrië heeft bezet.

De nieuwe Koude Oorlog, een tweede belangrijke reden voor de NAVO-bewapeningspolitiek, zorgt voor disruptie van Europa en toenemende spanningen tussen Oost en West-Europa. Welhaast ieder contact met de Russen ontbreekt, de NAVO bevindt zich inmiddels aan de Russische grenzen en een belangrijk verdrag dat heeft voorkomen dat er kruisrakketten in ons land en elders in Europa zouden worden geplaatst, is opgezegd. Er is een wapenwedloop gaande. Zowel de VS als Rusland zijn bezig met modernisering van hun kernwapenarsenaal. Een treffen tussen deze grootmachten, al dan niet met inzet van nieuwe, gemoderniseerde kernwapens, zal ons heel hard raken in Europa. Daar is zelfs een Europees interventieleger niet tegen bestand.

Moeten we nog achttien jaar in Afghanistan blijven? Moeten we om te voorkomen dat de NAVO uiteen valt despoot Erdogan blijven omhelzen en ons ook door hem laten chanteren? Moeten we dure onderzeeboten en straaljagers kopen voor miljarden euro’s terwijl ons onderwijs uitgeput is door permanente verwaarlozing, de politie en KMAR het werk niet meer aankunnen, jihadisten ieder moment op de stoep kunnen staan en de binnenlandse veiligheid onder druk staat? Ik denk van niet.

But it’s a messy world zouden de Amerikanen zeggen. Inderdaad, het is een rommeltje in de wereld. Nog meer chaos zal alleen maar de jihadisten en extreem-rechts sterken. Wat nodig is, is een herwaardering van het internationaal recht, democratie, soevereiniteit van staten en mensenrechten. Dat begint in onze optiek ook met een defensieapparaat dat zich primair richt op onze verdediging, niet meedoet aan oorlogsinterventies en vrede en veiligheid ondersteunt. In een internationale constellatie, middels versterking van de VN, door voor te lopen in ontwapening en in samenwerking met onze buren en andere Europese landen. Verouderde vormen en samenwerkingsverbanden zoals de NAVO kunnen dan worden vervangen door nieuwe. Net zoals de norm van 2% van de NAVO. Dat is passée, weg ermee.

Dit opiniestuk verscheen ook in de Trouw op 07-11-2019.

 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers