opinie
Sadet Karabulut:

Stop de oorlog tegen het terrorisme

Sadet Karabulut

Begin vorige week veroordeelde buitenlandcommentator Jan van Benthem (Nederlands Dagblad 29 januari) de bloedige aanslag met een ambulance door de taliban in Afghanistan. Die afkeuring liet hij gepaard gaan met een oproep niet te verslappen in de strijd tegen het ultieme kwaad dat terrorisme is. Van Benthem vond het daarbij nodig voorstanders van een andere, effectievere aanpak van terreur - onder wie de schrijver van dit stuk - aan te vallen. In het voorbijgaan werd zelfs de indruk gewekt dat ik de morele overtuiging zou missen om me te verzetten tegen dit kwaad.

Pardon!?

Het is jammer dat de buitenlandcommentator niet de tijd heeft genomen zich te verdiepen in mijn argumenten om de oorlog in Afghanistan - die onderdeel is van de in 2001 begonnen maar inmiddels permanent geworden Oorlog tegen het Terrorisme - te beëindigen.

Natuurlijk moeten aanslagen van de taliban, al-Qaeda of wie dan ook veroordeeld worden. Dat doe ik net zo goed als elk ander weldenkend mens. Maar een aanslag, hoe gruwelijk ook, mag nooit een argument zijn om een onmogelijk te winnen oorlog voort te zetten die leidt tot honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen, immense vernieling en tot niet minder, maar veel meer terrorisme.

Door de Amerikaanse oorlogen tegen Afghanistan en Irak zijn er in die landen veel meer aanslagen. Het gerenommeerde Amerikaanse Cato Institute berekende dat na aanvang van de Amerikaanse bezetting van deze landen het aantal aanslagen met maar liefst 1900 procent toenam. Dit terwijl er vóór 2001 nauwelijks aanslagen waren.

De recente aanslag met een ambulance is er helaas één uit honderden die jaarlijks het leven van veel Afghanen ondraaglijk maken.

Erger nog, de Oorlog tegen het Terrorisme heeft ons de terreurbeweging ISIS gebracht, die zo gruwelijk heeft huisgehouden in Irak en Syrië. Na jaren van strijd heeft ISIS nu ook de kop opgestoken in Afghanistan en nog een aantal andere landen.

Ook aanslagen en terroristische dreiging tegen het Westen zijn enorm toegenomen sinds George W. Bush de War on Terror ontketende. Recente grote aanslagen in onder meer Parijs, Manchester en Brussel getuigen daarvan.

Natuurlijk moet terreur en de duivelse ideologie daarachter bestreden worden. Maar die bestrijding mag er niet toe leiden dat het kwaad toeneemt. Wie pleit voor voortzetting van de huidige aanpak, pleit voor permanente oorlog. Daar heeft, behalve wapenfabrikanten, helemaal niemand belang bij.

Betrokken SP'ers