opinie
Sadet Karabulut:

Scheefwonen is een mythe

Volgens de VVD en D66 zijn scheefwoners verantwoordelijk voor de enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Deze huurders met bescheiden middeninkomens zouden onterecht gebruik maken van staatssteun en moeten hun woning uitgejaagd worden. Het is allemaal niet waar. Er zijn nauwelijks scheefwoners, ze kunnen – mede door het beleid van dit kabinet – nauwelijks of niet verhuizen naar een andere woning en wonen vaak in wijken die er baat bij hebben dat mensen, zodra ze een modaal inkomen hebben, niet wegvluchten, maar in de wijk blijven wonen.

Onderzoek van het ministerie van VROM toont dat het percentage scheefwoners rond de 4% ligt. Beslist geen schokkend percentage. Toch doet dit kabinet er alles aan om huurders met een bescheiden middeninkomen het leven zuur te maken. Zo is het verboden om als huurder met een inkomen boven de 33.614 euro door te stromen naar een ruimere huurwoning tot 652 euro. Dan moet je maar een huis kopen, of huren in het geliberaliseerde segment is het devies.

Deze partijen zien over het hoofd dat het moeilijker is dan ooit om een hypotheek te krijgen en dat het volslagen onmogelijk is om in grote delen van Nederland een huurwoning voor ongeveer 700 euro te vinden. Waar dit kabinet zou moeten kiezen voor grootschalige nieuwbouw en het aanpakken van de miljarden kostende villasubsidie, kiest het voor het wegpesten van hardwerkende mensen met een modaal inkomen uit hun woning.

Doorstromen binnen de sociale huursector wordt bestraft door in de populairste gebieden nog eens een extra huurverhoging van 120 euro in te voeren. Ook wordt de wijze waarop de huurtoeslag wordt berekend aangepast: huurders die maandelijks meer dan 361 euro huur betalen gaan fors minder huurtoeslag ontvangen. Corporaties die moeten zorgen voor betaalbare woningen hangt een heffing van 760 miljoen euro boven het hoofd.

En er is meer dan de onmogelijkheid voor mensen met een middeninkomen om een woning buiten de sociale huursector te vinden. Deze regering heeft de mond vol van overlast in allerlei wijken, en terecht. Maar een rechtstreeks gevolg van het huurdertje pesten is dat mensen in deze wijken, die modaal of meer verdienen, met pek en veren de wijk worden uitgejaagd. Niet door overlast veroorzakende jongeren, maar door een kabinet die een klopjacht op huurders heeft geopend.

De mythe van de scheefwoner is een vals retorisch trucje, dat vooral rookgordijnen optrekt. Rookgordijnen die verhullen dat in tijden van crisis en bezuinigingen, de villasubsidie onaangetast blijft en de huurder moet bloeden. Deze mensen met bescheiden middeninkomens hebben geen recht op huurtoeslag en geen recht op hypotheekrenteaftrek. Voor de staatskas zijn hun woningen goedkoper dan die van de villabezitter.

Het werkelijke probleem is het tekort aan betaalbare woningen. Om die reden is dan ook niet het wegpesten van huurders de oplossing, maar het bouwen van meer betaalbare woningen. De minister kan daar een belangrijke rol in spelen, om te beginnen door te stoppen met het geld weghalen bij de corporaties, en door te zorgen dat corporaties juist over voldoende vermogen beschikken om betaalbare woningen voor iedereen te bouwen.

Betrokken SP'ers