Ronald van Raak:

Elzinga doet aan stemmingmakerij

In het blad Binnenlands Bestuur van 31 augustus uitte Elzinga opnieuw forse kritiek op de partijfinanciering van de SP. Niet voor de eerste keer roept deze wetenschapper gemeenten en provincies op om niet mee te werken aan de ‘cessieovereenkomst’ die raads- en Statenleden met de SP hebben gesloten. Elzinga weet heel goed dat met die overeenkomst niets mis is. Het getuigt van politieke vooringenomenheid dat hij desondanks onwaarheden blijft verkondigen.

De cessieovereenkomst die SP’ers sluiten met de partij is niet onrechtmatig, zoals Elzinga beweert. Raads- en Statenleden hebben recht op een vergoeding van de gemeente of de provincie. Als rechthebbenden bepalen zij echter zélf hoe en waarnaar die vergoeding wordt overgemaakt. Om administratieve rompslomp te voorkomen, kiezen SP’ers ervoor om hun vergoeding door de gemeente of provincie rechtstreeks te laten overmaken aan de partij. Die houdt vervolgens de afgesproken afdracht in en maakt de rest van de vergoeding over aan de volksvertegenwoordiger. Dit is een puur administratieve afwikkeling, conform het Burgerlijk Wetboek (6, artikel 116, lid 2).

Mede door de kritiek van Elzinga heeft de VNG vorig jaar onderzoek gedaan naar de overdracht van de vergoedingen en geconcludeerd dat er niets mis is met deze uitvoerende regeling. In het VNG Magazine van 9 juni 2006 wordt nadrukkelijk gezegd dat het niet aan de gemeente is om te beoordelen wat volksvertegenwoordigers met hun vergoedingen doen en dat het evenmin aan de gemeente is om een oordeel te hebben over een cessieovereenkomst tussen raadsleden en de partij die zij vertegenwoordigen.

Elzinga wil openheid over de financiën van de SP, maar die openheid heeft hij al lang. Het financiële jaarverslag van de SP is voor iedereen beschikbaar. De oproepen van Elzinga dat gemeenten en provincies niet zouden moeten meewerken aan de cessieovereenkomsten binnen de SP getuigt van politieke stemmingmakerij. Het is mooi dat Elzinga zoveel interesse toont in de SP, maar ik zou willen dat hij stopt met het verkondigen van onwaarheden. De SP houdt zich netjes aan de regels. Hoe vervolgens onze afdrachtregeling eruit ziet is niet aan Elzinga, dat beslissen de leden van de SP.

Betrokken SP'ers