opinie
Paulus Jansen:

'Blok, stel woningcorporaties vrij van heffing wanneer zij investeren'

Het woonakkoord dat het kabinet overeenkwam met oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en de SGP bevat onder meer een verhuurdersheffing voor woningcorporaties. De heffing loopt van tientallen miljoenen in 2013 op tot 1,7 miljard euro in 2017. Woningcorporaties, vakbonden en de Tweede Kamerfractie van de SP vinden de heffing 'een rem op nieuwbouw en renovatie'. In een brief aan minister Blok van Wonen pleiten zij voor een investeringsverplichting ter vervanging van de heffing.

Minister Blok wil verhuurders in het sociale segment (met name woningcorporaties) een verhuurderheffing opleggen oplopend tot 1,7 miljard euro in 2017. Deze heffing zet een rem op nieuwbouw- en renovatieprojecten in de sociale woningbouw en zal tot het faillissement van bouwbedrijven en tienduizenden extra werklozen leiden. De door het kabinet voorgestelde verhuurderheffing dreigt de woningmarkt verder op slot te zetten. Maatschappelijk noodzakelijke investeringen in de sociale woningbouw blijven door de heffing achterwege. Nu al leggen corporaties bouwprojecten stil en worden toekomstige investeringen geschrapt.

Ondergetekenden stellen een alternatief voor waarmee minister Blok zijn gewenste 1,7 miljard euro ruimschoots zal binnenhalen zonder dat dit ten koste gaat van werkgelegenheid in de bouw en de kwaliteit van de sociale volkshuisvesting.

Voorstel Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de verhuurderheffing, dit is ons voorstel: Stel woningcorporaties vrij van de heffing wanneer zij investeren in groot onderhoud, renovatie, energiebesparing en nieuwbouw. Hiermee krijgt de Nederlandse economie een miljardenimpuls, behouden duizenden bouwvakkers hun baan en blijven bouwbedrijven overeind. En de overheidsbegroting? Die is beter af, omdat de extra belastingopbrengsten de inkomsten van de verhuurderheffing ruimschoots overstijgen.

Voor elke euro die een woningcorporatie wil investeren, leent de bank er vier bij. Een vrijstelling van de heffing in combinatie met een plicht tot investeren zou om die reden kunnen leiden tot een stimulans van de sector van vijf tot ruim acht miljard euro. Alleen al aan inkomensbelasting, vennootschapsbelasting en btw haalt de overheid meer geld op dan de verhuurderheffing zou opbrengen. Daar bovenop kan Blok rekenen op de overige inverdieneffecten: uit recent onderzoek van het Centraal Planbureau is gebleken dat iedere euro aan wooninvestering vijftig cent oplevert voor de overheid.

Het kabinet is in de positie om met een slimme aanpassing van haar beleid de wachtlijsten in de sociale woningbouw weg te werken, duizenden banen en bedrijven te redden én meer inkomsten voor de overheid te genereren. Het enige wat daarvoor moet gebeuren, is steun geven aan het plan dat een deel van de Tweede Kamer deze week doet. Red banen en bedrijven en steun de vrijstellingsregeling voor investeringen in het niet-geliberaliseerde segment van de huursector.

Betrokken SP'ers