opinie
Maarten Hijink:

Laat onze jeugd niet de dupe worden van coronabezuinigingen 

Maarten Hijink

Het is najaar 2013 als de Tweede Kamer in grote haast besluit de jeugdzorg weg te halen bij de provincies en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. De bureaucratie zou afnemen. Zorgverleners zouden dichterbij de gezinnen komen te staan en problemen eerder signaleren. De werkelijkheid is dat de bureaucratie is toegenomen, wachtlijsten zijn gegroeid en grote tekorten zijn ontstaan. De coronacrisis dreigt deze trend nog te verergeren nu steeds meer gemeenten in grote financiële problemen te komen. Die ontwikkeling moet gestopt worden: de jeugdzorg kan zich geen tweede bezuinigingsronde veroorloven.

Bij de decentralisatie van de jeugdzorg werden de belangen van het kind, de ouders en het gezin ondergeschikt gemaakt aan de financiële doelstellingen van het Kabinet Rutte-Asscher. Deze politiek leidde tot veel onzekerheden, maar ook tot een enorme bezuiniging op het budget waarmee gemeenten de jeugdzorg moesten gaan organiseren, maar liefst 450 miljoen per jaar.

Tientallen gemeenten stonden de afgelopen jaren voor een enorm dilemma. Zij moesten gedwongen bezuinigen op sociale voorzieningen, op bibliotheken, wegen, gebouwen, of cultuur. Wethouders willen geen zorg aan kinderen onthouden, maar kampen wel met miljoenen aan tekorten op het budget. Het geld moet ergens vandaan komen. De voortdurende coronacrisis legt extra druk op de gemeentefinanciën en grote uitgavenposten zoals de jeugdzorg. Nu al bereiken ons de eerste berichten dat wethouders noodgedwongen opnieuw bezuinigen op de zorg aan onze kinderen. Met name de kwetsbaarste kinderen komen daardoor in de knel.

En terwijl de kosten voor gemeenten gewoon doorliepen, zijn inkomsten juist weggevallen. Parkeergelden, toeristenbelasting en andere inkomsten droogden op. Gemeenten schoten sportclubs en verenigingen te hulp en liepen daardoor inkomsten mis aan bijvoorbeeld de huur van gebouwen. Het is een kwestie voor tijd voordat gemeenten stevig gaan ingrijpen om rode cijfers te voorkomen.

Vorige week staakten de stemmingen in de Tweede Kamer over een voorstel van de SP om nieuwe rondes bezuinigingen op de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning door de coronacrisis te voorkomen. Aanstaande dinsdag vindt er een nieuwe stemming plaats. Het is cruciaal en van het allergrootste belang dat we geen nieuwe bezuinigingen accepteren die de zorg aan onze kinderen raakt.

Wij roepen de samenleving op de Tweede Kamerleden van VVD, CDA, D66 en CU aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in deze coronatijd en het voorstel om niet verder op onze jeugdzorg te bezuinigen te steunen. Het organiseren van goede zorg, een goede toekomst voor onze kinderen is een kwestie van beschaving.

Maarten Hijink – Tweede Kamerlid SP, woordvoerder Jeugdzorg

Betrokken SP'ers