Lilian Marijnissen:

Verdeel deze pijn eerlijk en belast de miljonairs

Lilian Marijnissen

Corona raakt ons allemaal, hoorden we de afgelopen maanden vaak. De Koning zei het in de Troonrede, premier Rutte zegt het. Maar deze crisis raakt sommigen harder dan anderen. Het virus vergroot de verschillen die al bestonden. Arme wijken worden het hardst geraakt. Gek is dat helaas niet. Wijken met veel verschillende nationaliteiten en vaak lage inkomens, en dus weinig mensen die thuis kunnen werken. Vaak onbeschermd moet men het harde werk doen. Kleine huizen, zonder extra kamer waar een kind online onderwijs kan volgen. Dicht op elkaar in drukke wijken. Het virus zal niet discrimineren, de gevolgen doen dat wel.

Tijdens de eerste coronapiek zagen we BN’ers die met de hashtag #blijfthuis mensen wilden oproepen ook thuis te blijven. Een nobel doel. Thuisblijven als je met een gezin in een flatje woont is alleen wel een grotere opgave dan thuisblijven in een groot huis met tuin. Zeker als je daarbij bedenkt dat er duizenden mensen in een slecht geïsoleerde woning moeten leven. Of je naar buiten gaat of binnen blijft, je wordt ziek.

We zien deze schrijnende tweedeling ook terug in het onderwijs. Thuis les krijgen is niet voor elk kind weggelegd. Niet elk gezin heeft het geld voor goede laptops en internetverbindingen of de capaciteit om elk kind thuisonderwijs te geven. Deze kinderen lopen, ongevraagd, een grote achterstand op.

Het risico om het virus op te lopen is groter in de beroepen waarbij thuiswerken geen optie is. Veel van deze mensen verdienen ook nog eens minder, het winkelpersoneel, OV-medewerkers en onze zorgverleners. Voor de grote groep mensen met een instabiel inkomen brengt deze crisis veel meer onzekerheid met zich mee. We vragen van mensen die geen salaris ontvangen wanneer ze thuis blijven, dat wel te doen met een kuchje of een loopneus. Maar de huur moet alsnog betaalt worden. De overheid zou deze mensen meer zekerheid van inkomen moeten bieden.

De coronacrisis ligt als een vergrootglas boven deze al bestaande kloof. Misschien dat daarom van links tot rechts het neoliberalisme dood wordt verklaard. De drie voorzitters van de grote planbureaus deden een oproep: investeer in de samenleving. Maar die investeringen moeten dan wel terechtkomen bij de mensen die de hardste klappen kregen tijdens de vorige crisis én deze crisis. Wij willen daarom dat het wettelijk minimumloon fors verhoogd wordt, zodat mensen een eerlijk loon krijgen. Wij willen dat er geïnvesteerd wordt in het duurzaam en gezonder maken van sociale huurwoningen. En we willen dat iedereen z’n eerlijke deel betaalt. De allerrijksten zijn de enige winnaars van deze crisis. Zij zagen hun vermogen met miljarden toenemen. Dat is niet uit te leggen. Voer daarom een miljonairsbelasting in, zodat de gevolgen van deze crisis eerlijker verdeeld worden.

Dit opiniestuk verscheen in het AD op 21-10-2020


 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers