opinie
Lilian Marijnissen:

Nog slechts één partij verwijderd van het verlagen van het eigen risico

Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan – Mattheus 25

Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was het eigen risico een belangrijk thema. Op dit moment betalen mensen die ziek zijn, de eerste 385 euro van de medische kosten zelf. Dit leidt tot de oneerlijke situatie dat mensen die zorg nodig hebben, hier een boete voor betalen. We betalen immers allemaal gezamenlijk aan onze verplichte ziektekostenpremie. En we kiezen er niet zelf voor om ziek te worden.

Tijdens de verkiezingen beloofden alle partijen, op VVD en D66 na, het eigen risico af te schaffen of te verlagen. Het eigen risico verlagen met 100 euro werd breed gedragen.
De beweging rond het Nationaal ZorgFonds, met inmiddels ruim een kwart miljoen vrienden, heeft het aanpakken van het eigen risico als één van haar belangrijkste doelstellingen. Want het eigen risico zorgt ervoor dat mensen soms niet de zorg krijgen die ze medisch gezien wel nodig hebben, simpelweg omdat ze de kosten niet kunnen betalen. Zorgverleners zien de gevolgen hiervan dagelijks. Uit onderzoek van verzekeraar VGZ bleek dat een op de vijf mensen zorg mijdt in verband met het eigen risico. 

Na drie maanden formatiepogingen, is een nieuw kabinet nog niet in zicht. VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan nu aan een nieuwe poging beginnen. Intussen gaan vanuit de Kamer steeds meer stemmen op dat de wereld gewoon doordraait en daarom de nieuw gekozen Kamerleden niet op hun handen kunnen blijven zitten.

Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie om het eigen risico met 100 euro te verlagen. Omdat alle partijen, behalve VVD en D66, dit willen is hier een meerderheid van maar liefst 98 zetels vóór. 

Inmiddels hebben SP, GroenLinks, PvdA, PVV, Partij voor de Dieren en DENK,  aangegeven dit  voorstel te steunen. Het CDA en de ChristenUnie houden de kaarten tegen de borst nu zij aan een nieuwe formatiepoging gaan beginnen. Het voorstel om het eigen risico met 100 euro te verlagen, komt echter letterlijk uit het verkiezingsprogramma van deze partijen. Aanstaande dinsdag is dus de kans voor deze partijen om hun verkiezingsbelofte in te lossen. Er is nog slechts één partij nodig (CDA of ChristenUnie) om dit te realiseren. CDA en ChristenUnie zouden er verstandig aan doen deze kans te pakken; aan de onderhandelingstafel met VVD en D66, die daar in de meerderheid zijn en dit niet willen, gaat dit anders nog knap lastig worden....

Cobie Groenendijk - Psychiater

Lilian Marijnissen SP-Kamerlid 

Betrokken SP'ers