opinie
Jasper van Dijk:

De Wajongkorting is onnodig, oneerlijk en laf

Arbeidsgehandicapten met een Wajong-uitkering worden snoeihard gepakt door het kabinet. De uitkering van zogenaamde Wajongers wordt per 1 januari 2018 met 5 procent gekort (van 75 procent minimumloon naar 70 procent). Dat is ongeveer 60 euro op een uitkering van nog geen 1000 euro netto per maand. De korting is onnodig, oneerlijk en laf. Daarom stelt de SP deze week in de Tweede Kamer voor om deze 'pestkorting' per direct van tafel te halen.

De Wajongkorting werd aangekondigd in de Participatiewet van 2015. Toen werd beloofd om jonggehandicapten met arbeidsvermogen aan een baan te helpen. In ruil daarvoor kon de Wajong-uitkering met 5 procent omlaag. Van deze zogenaamde 'banenafspraak' is echter niets terechtgekomen. De beloofde banen zijn er – zeker bij de overheid – helemaal niet gekomen. De afspraak om dan een verplicht 'banenquotum' voor arbeidsgehandicapten in te voeren, is echter uitgesteld tot 2019 (en het is maar de vraag of hij er überhaupt nog komt). Conclusie: de banenafspraak is uitgesteld, de korting staat nog ijskoud overeind. Alleen al om die reden zou de korting tenminste met één jaar moeten worden uitgesteld.

Ander argument voor de Wajong-korting was de economische crisis. De crisis is echter voorbij, de economie groeit als kool en er komen veel meer banen bij – alleen niet voor Wajongers. Ook de belofte van Rutte dat 'iedereen erop vooruit gaat', geldt blijkbaar niet voor alle Nederlanders. Terwijl het ongedaan maken van de korting nog geen 50 miljoen euro kost, krijgen buitenlandse beleggers een cadeautje van 1,4 miljard euro door het afschaffen van de dividendbelasting. Aandeelhouders worden gespekt, mensen met een beperking krijgen een trap na. Onvoorstelbaar dat CDA, D66 en ChristenUnie dit harteloze beleid steunen.

De Wajongkorting is oneerlijk omdat de beloofde banen er niet zijn gekomen, hij is onnodig omdat de crisis voorbij is en hij is laf omdat je de meest kwetsbare mensen treft. Kom daarom ook naar de protestactie op woensdag 20 december 12:30. Dan protesteren Wajongers met de FNV op het Plein voor de Tweede Kamer tegen deze pestkorting. Ik steun ze van harte.

Helpt u ons mee om de pestkorting van tafel te krijgen? Spreek hier uw steun uit!

Betrokken SP'ers