opinie
Emile Roemer en Meta Meijer:

Laat gemeente taxichaos oplossen

Onlangs gaf Harminke Medendorp duidelijk aan wat er niet deugt met de taxi’s bij standplaats Amsterdam CS. Dit leidde tot veel ondersteuningen en tips voor het gebruik van de TukTuk of de nachtbus. Bij H. van den Abbeelen kwam er zelfs een nostalgisch verlangen naar de oude TCA-tijden. Duidelijk is dat de taxibranche er de afgelopen tijd alles behalve beter op geworden is. De liberalisering van de taximarkt in 2000 heeft het machtsmisbruik van de TCA gebroken, maar het wilde westen van de vrije markt geïntroduceerd. Dat deze liberalisering een mislukking is geworden wordt algemeen erkend, maar echte maatregelen om hier iets aan te doen blijven uit.

In het Parool van 10 november doet Jochem Floor een oproep aan de gemeente om maatregelen te nemen tegen malafide taxichauffeurs. Hij stelt kwaliteitseisen voor de Amsterdamse taxi’s voor. Met deze oproep zijn wij het helemaal eens. Ook zou de gemeente maatregelen moeten nemen om de wildgroei van het aantal taxi’s tegen te gaan, want hierdoor betaalt de klant vooral voor de kosten die de taxi maakt door het lange wachten.

De problemen van de malafide taxi’s en het overschot aan taxi’s zijn er in alle grote steden. Op het platteland is juist de taxi bijna geheel verdwenen. Door de liberalisering van de taximarkt is er echter alleen landelijk beleid. Landelijk worden de kwaliteitseisen voor de taxi’s en taxichauffeurs vastgesteld, evenals de maximumtarieven. Een plattelandsgemeente kan dus geen maatregelen nemen om te zorgen voor een levensvatbaar taxibedrijf binnen de gemeente. Maar ook Amsterdam kan nauwelijks maatregelen nemen om te zorgen voor minder en kwalitatief goede taxi’s. Alleen over taxistandplaatsen en vergunningen om over de trambaan te rijden heeft de gemeente zeggenschap. Zolang het landelijke beleid onmogelijk maakt dat de gemeente meer maatregelen kan nemen, zullen de voorstellen van Jochem Floor ook niet uitgevoerd kunnen worden.

De regering heeft ondertussen maatregelen genomen om enkele uitwassen van de liberalisering van de taximarkt tegen te gaan, zoals de invoering van het taxidiploma voor chauffeurs en het maximumtarief. Deze maatregelen lossen het probleem van de scheve situatie tussen stad en platteland echter geheel niet op. Het nieuwste voorstel van de regering is om de tariefsstructuur te veranderen. Voortaan hoeft een klant niet meer te betalen voor een stilstaande taxi. Hierdoor zullen veel taxi’s niet meer in de spits of langs drukke plekken willen rijden. Ook zullen de instaptarieven toenemen waardoor korte ritten wellicht eerder gereden worden maar wel tegen een flink hogere prijs. Daarnaast zullen de klant en de chauffeur zelf moeten onderhandelen over de prijs als de taxi op de klant moet wachten. Dit zal leiden tot veel meningsverschillen en irritaties. Deze nieuwe taxitarieven zullen de chaos op de taximarkt eerder vergroten, dan oplossen.

De SP wil dat de regering nu eindelijk erkent dat de liberalisering van de taximarkt een mislukking is. Dit zou dan moeten leiden tot voorstellen die lokale overheden zeggenschap geven over de taxi’s in de gemeente. In de Tweede Kamer stelde de SP onlangs voor om nu geen nieuwe taxitarieven in te voeren die tot veel irritaties leiden, maar te kiezen voor structurele verbeteringen door gemeenten weer een bevoegdheid te geven over de taxi’s. De bedenkers van de vrije markt en regeringspartijen CDA en de PvdA vonden deze erkenning van de mislukking van de liberalisering van de taximarkt nog te ver gaan. Toch kan alleen met dit maatwerk er een einde gemaakt worden aan de malafide taxichauffeurs en aan de wildwest-taferelen op Amsterdam CS.

Betrokken SP'ers