Dennis de Jong:

Nieuwe Europese regels over detachering zijn achteruitgang

In de huidige Europese regels over detachering is voor een aantal arbeidsvoorwaarden geregeld dat deze gelijk moeten zijn aan die van het land waar het werk plaatsvindt. Waar het gaat om pensioenen of sociale zekerheid gelden echter de regels van het land waar de werknemer vandaan komt.

Een grote Nederlandse bouwonderneming sticht bijvoorbeeld een dochter in Roemeniƫ en vanaf dat moment mogen Roemenen als gedetacheerde werknemers overal in Europa actief zijn, terwijl hun pensioenen en sociale zekerheid op Roemeens niveau blijven steken. Daarmee blijven zij goedkoper dan Nederlandse bouwvakkers die daarmee geen eerlijke kans krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Europese Commissie weigerde de detacheringsregels zelf aan te pakken. In plaats daarvan kwam de Commissie met een wetsvoorstel over handhaving. Dit voorstel leidde tot heftige discussies in het EP. Na eindeloze vergaderingen bleek dat de balans in het voordeel van de vrijheid van diensten was uitgevallen: je moet het bedrijven niet te lastig maken. Volgens de nieuwe wet mag er niet ingegrepen worden als een bedrijf mensen detacheert louter om een staking van lokale werknemers te breken. Vakbonden, kijk dus uit: als je te veel staakt, kunnen werknemers uit andere lidstaten worden ingevlogen en de overheid kan daar niets tegen doen. Je mag bedrijven ook niet te veel administratieve verplichtingen opleggen. De nieuwe wetgeving maakt samenwerking tussen inspecties en de inning van administratieve boetes in andere lidstaten iets gemakkelijker. Voor de rest is het echter een achteruitgang.

Betrokken SP'ers