opinie
Harry van Bommel:

Kernwapens in Nederland? Weg met die malle dingen!

In een documentaire van National Geographic bevestigt oud-premier Lubbers de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland. Terecht noemt hij deze extreem verwoestende wapens malle dingen die absoluut zinloos zijn.

Oproepen aan de regering om deze zinloze wapens uit Nederland te verwijderen, zijn tot nu toe helaas steeds op dovemansoren gevallen. Als minister Timmermans zijn eerdere uitspraken als Kamerlid serieus neemt, is er echter goede hoop dat nu eindelijk eens met deze verwerpelijke traditie gebroken gaat worden.

Tijdens een debat eind 2010, bijvoorbeeld, zei Timmermans over de tactische kernwapens op Europees grondgebied dat deze "net zo nuttig zijn als de tepels op een mannetjesvarken" en dat ze gewoon weg kunnen uit Europa. Daar werd aan toegevoegd dat de Amerikanen de wapens mee naar huis kunnen nemen en dat onze veiligheid daar alleen maar door zal toenemen. Hij noemde de kernwapens toen ook 'totaal overleefd' en sprak de wens uit dat ze op de schroothoop van de geschiedenis zouden belanden.

Een jaar later, tijdens een debat in april 2011, werd dit standpunt herhaald. Timmermans legde toen uit dat niet uit pacifisme en ook niet uit atoompacifisme, maar puur uit strategische en tactische overwegingen zijn fractie vindt dat de kernwapens terug naar de Verenigde Staten kunnen. Volgens het Kamerlid dienden ze geen enkel doel en liggen ze letterlijk en figuurlijk alleen maar in de weg.

Weer een jaar later, in april 2012, was Timmermans bepaald niet van standpunt veranderd. Tijdens een debat zei hij toen dat zijn fractie zoals bekend voorstander is van het opgeven van de nucleaire taak die Nederland nu nog in NAVO-kader heeft. Daarom zouden er onderhandelingen moeten zijn met de Verenigde Staten over het verwijderen van eventueel op Nederlands grondgebied aanwezige nucleaire wapens. Want, zo ging de PvdA’er verder, voor een politieke betekenis hoeven de kernwapens niet op Nederlands grondgebied te liggen.

Een maand later diende ik een motie in. Omdat tactische kernwapens in Europa als overblijfsel van de Koude Oorlog geen militaire betekenis meer hebben en omdat er in NAVO verband geen sprake is van reële stappen naar de verwijdering van deze wapens van Europese bodem, werd de regering in de motie verzocht om rechtstreeks met de Amerikaanse regering de onderhandeling aan te gaan over afstoting van de Nederlandse kerntaak. Aangezien dit geheel in lijn was met de opvattingen van de PvdA, stemde Kamerlid Timmermans voor deze motie.

Nu, ruim een jaar sinds deze heldere motie, heeft Timmermans, in zijn hoedanigheid als minister, echt de kans de kernwapens uit Nederland te verwijderen. Laat hij die malle dingen dan ook snel met de post terugsturen naar de Verenigde Staten. Dat maakt tevens het miljarden verslindende programma om die kernwapens te moderniseren overbodig. Nu aarzelen zal leiden tot het uitvoeren van dat moderniseringsprogramma en dan hebben de Amerikanen nog meer reden om ze in Nederland en andere Europese landen aanwezig te houden. Minister Timmermans kan nu dus echt het verschil maken.

Betrokken SP'ers