opinie

Hoogleraar Elzinga vertelt fabeltjes

Hoogleraar Elzinga slaat de plank mis als hij in Volkskrant (22/8) stelt dat ‘de SP voor 98 procent uit overheidsmiddelen gefinancierd wordt’. Slechts 40 procent van onze inkomsten is afkomstig van overheidssubsidies (bron: openbare jaarrekeningen SP). Dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de PvdA (begroting 2006: totaal 9,8 miljoen, subsidie 3,5 miljoen; bron: website PvdA).

Elzinga, die een verklaard tegenstander is van de afdrachtregeling die binnen de SP bestaat, rekent kennelijk ook de afdrachten mee die SP-volksvertegenwoordigers doen aan hun partij (samen is dat ook nog eens 40% van onze inkomsten). Dat is echter hún geld, dat zij vrijwillig afstaan aan de partij. De SP gaat ervan uit dat niets de volksvertegenwoordigers verplicht om al het geld dat ze als volksvertegenwoordiger krijgen, in de eigen portemonnee te houden. Ook partijen als GroenLinks en PvdA kennen trouwens sinds jaar en dag afdrachtregelingen, al zijn ze bij de SP robuuster. Daarentegen betalen de gewone PvdA-leden gemiddeld hogere contributies. CDA en VVD hebben geen afdrachtregelingen. Zij zoeken hun financieringsmiddelen bij hun leden, bij fondsen en bij sponsors. Vooral van dat laatste houden linkse partijen weer niet. Die zijn liever afhankelijk van hun leden en volksvertegenwoordigers dan van sponsors van buitenaf. Want die kunnen er op enig moment ook iets voor terug willen hebben.

Samen delen is voor onze partij iets voor de hand liggends. Het is bekend dat Elzinga daar anders over denkt. Vorig jaar al betoogde hij in Binnenlands Bestuur dat door de afdrachten van onze volksvertegenwoordigers de SP meer financiële armslag heeft dan andere partijen. Hij noemt dat ‘een ongelijk speelveld’. Kan zijn – maar wat weerhoudt de volksvertegenwoordigers van andere partijen ervan om af en toe ook een duit van hun (doorgaans riante) vergoeding in de partijkas te storten, om daarmee ook het werk van alle – onbetaalde - vrijwilligers in hun partijen te ondersteunen? Op die manier krijgen ook hun partijen meer armslag en wordt de druk kleiner om steeds meer overheidssubsidies binnen te halen. Op die manier zijn we allemaal beter af.

Tot slot: er zijn op dit moment zegge en schrijve twee SP’ers die als oud-Kamerlid en oud-wethouder tijdelijk wettelijk wachtgeld ontvangen. Geen enkele partij heeft mínder mensen in een wachtgeldregeling zitten. En dat die twee het wachtgeld niet helemaal in eigen zak steken maar ook de SP erin laten mee delen, verdient eerder waardering dan kritiek.