opinie

Poepen naar het westen

De gemeente Den Haag geeft tonnen subsidie om woningen aan te passen voor moslims. Gasten mogen de vrouw des huizes niet meer zien, WC-potten mogen niet naar het oosten gericht zijn. “Dat willen moslims beslist niet”. Maar wat draagt deze dure ‘multiculturele’ grap eigenlijk bij aan de broodnodige integratie van moslims in de Nederlandse samenleving?

Naaste de multiculturele vereniging, de multiculturele slager, omroep, krant, school, makelaar, en het uitzendbureau maakt Nederland binnenkort kennis met multiculturele woningen. Weer een nieuwe mijlpaal in het Nederlandse integratiebeleid. Voor zover nu bekend, zijn in de tweede helft van dit jaar de eerste van 24 multiculturele huurwoningen klaar. De gelukkige huurders – met een moslimachtergrond – van deze multiculturele huizen in de Haagse Schilderswijk, kunnen dan naar hartelust mannelijke gasten ontvangen, zonder dat die oog in oog komen te staan met de vrouwelijk bewoners van het huis die geen tijd hebben gehad om zich uit de voeten te maken.

De woningbouwvereniging Haags Wonen, de trotse eigenaar van het multiculturele wooncomplex zegt hierover in het verenigingblad van de woningbouwkoepel Aedes: ,,De indeling is zodanig, dat de Turkse man bezoek kan ontvangen zonder dat de visite zijn vrouw hoeft te ontmoeten en zonder dat zij zich volledig in een kamer hoeft af te zonderen. Om dat te bereiken is de keuken van twee kanten toegankelijk."

Het neusje van de zalm van deze huizen is de WC-potrichting. In hetzelfde artikel zegt de vereniging ,,Een ander bijzonder detail is het feit dat de toiletpotten niet met hun achterkant naar het oosten staan. Dat willen moslims beslist niet". Dat een woningbouwvereniging rekening houdt met de woonwensen van leden is op zichzelf zeer positief en daar is niets tegenin in te brengen, maar dat woningbouwvereniging in Den Haag de bouwaanpassingen verkoopt als zijnde een woonwens van moslims is zeer absurd en dubieus. Ik heb een groot aantal islamitische - Arabische en niet Arabische - landen bezocht. Nergens heb ik gezien dat er rekening werd gehouden met de richting waarin de WC-pot is geplaatst. Ook in de literatuur heb ik geen voorschriften kunnen vinden voor de WC-potrichting. De Koran rept er niet over, de Bedoeïenenstammen van de begintijd van de islam hadden zelfs niet eens een toilet, en deden hun behoefte simpelweg waar dat het best uitkwam.

De aanpassing van gang en keuken op een zodanige manier dat de vrouwen in het huis niet gezien wordt door mannelijke gasten is net zo absurd. Zelfs als wij ervan uitgaan dat deze woonwens inderdaad leeft onder een deel van de Haagse moslimbevolking, wat ik in twijfel trek, dan is nog het honoreren ervan door de woningbouwvereniging verwerpelijk. Want de vereniging werkt daarmee indirect mee aan het in stand houden van de scheiding tussen mannen en vrouwen, de achterstelling van de vrouw en het versterken van het isolement waarin veel moslimvrouwen in Nederland toch al verkeren.

Dat woningen worden aangepast voor de grote gezinnen die veel moslims van de eerste generatie in Nederland nog hebben, is logisch. Maar ze met veel trots aanpassen aan onzinnige wensen van bekrompen fundamentalisten, is verwerpelijk. Dat geldt voor de manier waarop ze zijn overgoten met een diversiteits- en of integratiesausje - waar bovendien de belastingbetaler voor moet opdraaien. Om deze multiculturele woonwensen van de Haagse moslimgemeenschap te honoreren heeft de woningbouwvereniging toestemming gekregen 12 van de oorspronkelijke 32 huurwoningen om te zetten in koopwoningen, en daar bovenop ontvangt de vereniging 32.600 euro subsidie per huurwoning om ze aan te passen. Met het totale bedrag dat met de aanpassing gemoeid is zou de wachtlijst voor de Nederlandse taalles voor de Haagse allochtone bevolking – zowel mannen als vrouwen – in een klap volledig weggewerkt zijn. Dat zou de integratie veel meer goed hebben gedaan dan de aanpassing van een aantal woningen voor veel geld. Dat is inderdaad een nieuwe mijlpaal, maar dan wel één op de verkeerde weg.