Bekende gezichten Gedeputeerde Zuid-Holland

Rik Janssen

Bondgenoot

Rik Janssen

Meer over Rik

Van 2007 tot 2011 heb ik mij als medewerker van de Tweede Kamerfractie beziggehouden met Justitie en Vreemdelingenzaken. Ook was ik een aantal maanden Kamerlid toen ik Sadet Karabulut tijdens haar zwangerschap verving. Vanaf april 2011 ben ik gedeputeerde voor de SP in de provincie Zuid-Holland. Ik vind het belangrijk dat we in de praktijk laten zien dat de SP een betrouwbare partij is waar kiezers en partijen waar we mee samenwerken op kunnen rekenen. Ik ben als SP bestuurder niet de gemeenschappelijke vijand maar de bondgenoot die met burgers en andere overheden oplossingen zoekt en voor elkaar krijgt. Op die manier heeft meeregeren zin.

Rik Janssen op SP.nl