Lokaal actief Statenlid Zeeland

Sylvia Tuinder

'Je kunt zoveel van elkaar leren.'

Sylvia Tuinder

Meer over Sylvia

‘Acht jaar geleden werd ik lid van de SP, omdat de SP staat voor gelijkwaardigheid en vermindering van de inkomensongelijkheid. Ik probeer mensen in mijn omgeving ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen, dat loopt als een rode draad door mijn leven. Door ze serieus te nemen, goed naar ze te luisteren en waar nodig te steunen. Ik heb bijvoorbeeld ook voor de vrijwillige thuiszorg gewerkt en samen met anderen provinciebreed steunpunten voor mantelzorgers opgericht. Daar hebben zich drieduizend vrijwilligers bij aangesloten. Dan komt die gelijkwaardigheid weer om de hoek kijken: als je mensen zoveel mogelijk zelf betrekt bij het oplossen van problemen, kun je zoveel van elkaar leren.’