Eerste Kamer Volksgezondheid, Sociale Zaken, Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening, Koninklijksrelaties

Hans-Martin Don

Hans-Martin Don (1959) woont in Waalre en is sinds 2015 Eerste Kamerlid voor de SP.

Hans Martin Don

Meer over Hans-Martin

Hij is directeur van het Leger des Heils Zuid-Nederland. Hans-Martin was van 2006 tot 2010 wethouder van welzijn, sociale zaken, financiën en Wmo in Eindhoven. Eerder werkte Hans-Martin onder andere  als verpleegkundige bij een penitentiaire inrichting in Amsterdam en als hoofd hulpverlening van het Leger des Heils in Brabant en Limburg. 

 

In de Eerste Kamer houdt Hans-Martin zich bezig met volksgezondheid en sociale zaken. 'Als Senator kijk ik naar de praktische uitvoerbaarheid van de door de Tweede Kamer aangenomen wetten. Mijn praktijkkennis over en ervaring in de zorg en de sociale zekerheid kan ik hiervoor goed gebruiken. Daarbij betrek ik de ervaringen en kennis van personen en organisaties bij de invulling van mijn rol als Senator. Mijn blik richt ik op mensen die geen stevige plek hebben of zoekende zijn in onze samenleving zonder de belangen van de anderen uit het oog te verliezen. Samenleven betekent voor mij in gezamenlijkheid leven waarbij welzijn en economie belangrijke kaders aangeven.'

Lees hier meer informatie over het werk van de SP-fractie in de Eerste Kamer.

Hans-Martin Don op SP.nl