Eerste Kamer Economische Zaken, Onderwijs, Immigratie en Asiel, Volkgezondheid

Arda Gerkens

'Het internet is van ons allemaal.'

Arda Gerkens

Biografie

Arda Gerkens (1965) woont in Haarlem en was van 2002 tot 2010 Tweede Kamerlid voor de SP. Sinds mei 2013 is ze Eerste Kamerlid voor de SP. Eerder was Arda deelraadslid in stadsdeel Amsterdam Zeeburg en voorzitter van de SP afdeling Amsterdam. Arda was van 2011 tot 2014 directeur van HCC. Ook werkte ze in het onderwijs als lerares Nederlands. Vanaf 2015 is Gerkens directeur Expertisebureau Online Kindermisbruik.

 

 

In de Eerste Kamer is Arda voorzitter van de commissie Economische Zaken. Daarnaast houdt ze zich bezig met onderwijs, cultuur en wetenschap. Arda: 'In de Eerste Kamer kijken we naar wat het effect van een wet is. Naast de juridische kwaliteit, beoordelen we een wet op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Kortom wat die wet zal bereiken en betekenen voor de mensen. Mijn inzet is samen met de mensen te kijken naar die aspecten van een wet.'

Lees hier meer informatie over het werk van de SP-fractie in de Eerste Kamer.

Arda Gerkens op SP.nl