Eerste Kamer Eerste Kamerlid - Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Koninkrijksrelaties

Arda Gerkens

Arda Gerkens (1965), woont in Haarlem en is sinds 2013 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer.

Meer over Arda

Bovenop haar Eerste Kamerlidmaatschap is ze sinds maart 2021 Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Daarvoor was ze twee jaar Tweede Ondervoorzitter. Bovendien is ze voorzitter van de geopolitieke 12+-groep van de Interparlementaire Unie (IPU)

Arda was van 2002 tot 2010 Tweede Kamerlid namens de SP. Eerder was ze onder andere deelraadslid in stadsdeel Amsterdam Zeeburg en voorzitter van de SP afdeling Amsterdam. Arda was van 2011 tot 2014 directeur van HCC. Ook werkte ze in het onderwijs als lerares Nederlands. Vanaf 2015 is Gerkens directeur Expertisebureau Online Kindermisbruik.

In de Eerste Kamer draagt Arda de portefeuilles Economische zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV), koninkrijksrelaties (KOREL) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees hier meer over het werk van de SP-fractie in de Eerste Kamer

Arda Gerkens op SP.nl