Bekende gezichten Gedeputeerde Brabant

Henri Swinkels

'Cultuur brengt mensen samen.'

Henri Swinkels

Meer over Henri

Van 2006 tot 2015 was ik fractievoorzitter van de gemeenteraad in Vught. Vanaf 1 januari 2014 werkte ik voor de Tweede Kamerfractie van de SP op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 22 mei 2015 ben ik gedeputeerde in de provincie Noord Brabant. Een eervolle plek waar ik me bezig mag houden met wat mensen verbindt en samenbrengt: cultuur en leefbaarheid. Dat is mijn manier om bij te kunnen dragen aan menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!