Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Inkomen

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn verdienen extra ondersteuning. Voor hen is werken niet (langer) mogelijk. Voor die mensen komen wij op, net als anderen hebben zij recht op een menswaardig bestaan. 

De SP komt op voor mensen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken. De massale herkeuring van jonggehandicapten met een Wajong-uitkering vinden wij niet gewenst. Natuurlijk moet in overleg gekeken worden hoe iemand – onder de juiste begeleiding -  kan werken, maar het herkeuren van mensen wiens situatie niet verandert, is onzinnig en niet menswaardig.

Wij willen de keuringseisen voor de Wia versoepelen en de uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte koppelen aan het laatst verdiende loon in plaats van aan het minimumloon. We gaan ook werk maken van betere regelingen voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen zonder personeel.

Slachtoffers van beroepsziekten en arbeidsongevallen leggen vaak een lijdensweg af om hun recht te krijgen. Wij willen de procedures om recht te doen versnellen. Door de rechter opgelegde of door partijen overeengekomen schadevergoedingen worden voorgeschoten door de overheid, die de schade-uitkering vervolgens zal verhalen.