Euro
Economie

Een zachte landing voor de euro

De Economische en Monetaire Unie (EMU) is op termijn onhoudbaar omdat de economieën van de eurolanden te veel van elkaar verschillen. Die verschillen worden ook niet kleiner. Eurolanden in moeilijkheden worden voortaan niet meer ‘gered’ met belastinggeld in ruil voor harde bezuinigingen. Schuldeisers, ook banken, zullen moeten betalen voor hun risicovolle investeringen en landen moeten gecoördineerd kunnen uittreden. We zien niets in een digitale euro die de macht van bankiers onaangetast laat en de privacy van mensen kan schaden. Het is essentieel dat landen beschikken over autonomie in hun begrotingsbeleid. Daarom is het noodzakelijk om afstand te nemen van de macro-economische begrotingsregels die kortzichtig, ondemocratisch en beperkend zijn.

Dergelijke regels, zoals het beperken van het overheidstekort tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en het beperken van de overheidsschuld tot 60% van het bbp, hebben na de economische crisis het herstel van Nederland eerder belemmerd dan bevorderd. Die verantwoordelijkheden moeten zo veel mogelijk bij het land zelf liggen.

Wij willen af van het Europees Semester. Dit instrument versterkt soberheidsmaatregelen die schadelijk zijn voor sociale voorzieningen en werkgelegenheid. Dit proces is ondemocratisch en beperkt de nationale begrotingsautonomie. We pleiten voor meer nationale zelfbeschikking in economisch beleid en verzetten ons tegen opgelegde begrotingsbeperkingen vanuit Europa.

Financieel experts verwachten dat de euro het op deze manier niet gaat redden. Om rampen te voorkomen moet er een plan worden gemaakt voor als dat gaat gebeuren. Door de monetaire unie op te breken in regio’s die beter passen bij de economische kenmerken van de deelnemende landen, kunnen toekomstige eurocrises worden voorkomen. Daarmee kan de euro een andere vorm krijgen.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De euro is op termijn onhoudbaar, omdat de economieën van eurolanden te veel van elkaar verschillen. Die verschillen worden ook niet kleiner. We starten daarom onderhandelingen over ordentelijke ontvlechting en treffen voorbereidingen voor alternatieven die beter zijn voor alle economieën van de aangesloten landen.
  2. Nu eenzijdig uit de euro stappen is een dure en onzekere weg. Maar doorgaan met het huidige beleid is een potentieel doodlopende weg. Dat zal eveneens leiden tot de ondergang van de euro en gepaard gaan met grote kosten en economische onrust. Nederland houdt daarom rekening met een eventuele ontvlechting en bereidt zich daar op voor. De eurolanden maken een gemeenschappelijk plan om een ontvlechting van de Eurozone zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.