Organisatie SP

Wetenschappelijk Bureau: Onderzoek, debat, advies en scholing

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP is een denktank voor het socialisme in Nederland. Het instituut doet onder meer onderzoek naar de uitverkoop van publieke sector en de organisatie van kleinschalige publieke diensten. Het wetenschappelijk bureau doet voorstellen voor democratisering van de economie, een meer onafhankelijke buitenlandse politiek, en meer betrokkenheid van burgers bij het bestuur.

Het Wetenschappelijk Bureau geeft advies aan SP-politici, is actief in de scholing en opleiding van partijleden en neemt actief deel aan de opinievorming binnen en buiten de partij. Leden van het Wetenschappelijk Bureau publiceren opinieartikelen en onderzoeksrapporten. Daarnaast geven zij lezingen en nemen zij deel aan debatten.

Medewerkers

  • Ronald van Raak: voorzitter
  • Ineke Palm: zorg en welzijn
  • Tijmen Lucie: redacteur Spanning

Een overzicht van de publicaties van het wetenschappelijk bureau vind je op de NU pagina.