Binnenvaart en zeevaart (Flickr: qsimple)
Verkeer

We komen op voor binnenvaartschippers

Nederland is vervlochten met water en geniet op dit terrein internationale faam. Een deel van onze welvaart danken we aan de handel en het transport over water. Miljoenen Nederlanders wonen in een laaggelegen delta en willen droge voeten houden. De SP wil blijven investeren in onze waterwerken zodat we de gevolgen van een stijgende zeespiegel en grotere pieken en dalen in de afvoer van de rivieren kunnen opvangen. Het blijven ontwikkelen van expertise op dit gebied (zowel techniek als beheer) ziet de SP ook als een belangrijk exportproduct. 

De SP is een groot pleitbezorger van de binnenvaartsector. Wij komen op voor de schippers die te kampen hebben met prijzen die niet of amper kostendekkend zijn. We willen het onderhoud aan de Nederlandse waterwegen verbeteren en knelpunten oplossen. De binnenvaart is immers één van de minst vervuilende en één van de meest efficiënte vormen van transport.